Privacybeleid

(Laatst geupdated 9 januari 2020)

1. Inleiding

1.1 Algemeen

DominicanCupid.com (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, een in Australië geregistreerd bedrijf ("Cupid Media", "wij", "we", "onze", "ons").

Cupid Media doet er alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen. We begrijpen dat bezoekers en gebruikers van de website zich zorgen maken over hun privacy en de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt.

We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacybeleid, de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de Privacy Act 1988 (Cth) (of andere toepasselijke wetgeving). Als er sprake is van onverenigbaarheid, prevaleert de Privacy Act 1988 (Cth) (of andere van toepassing zijnde wet) in het geval van zo’n onverenigbaarheid, behalve voor gebruikers die inwoner zijn van een land in de Europese Unie, in welk geval de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) prevaleert voor het geheel van de onverenigbaarheid.

1.2 Contact

Onze contactgegevens zijn:

Online ondersteuningsformulier: Klik Hier (gebruik deze optie voor de snelste antwoorden)

Email: team@DominicanCupid.com

Telefoon: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Post: DominicanCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australië

Directeur: Andrew Bolton

Privacykwesties email: privacy@cupidmedia.com

Als u gevestigd bent in de Europese Unie, is VeraSafe aangewezen als vertegenwoordiger van de Europese Unie voor gegevensbeschermingszaken van Cupid Media. Naast contact met ons opnemen via onze bovenstaande contactgegevens, kan VeraSafe worden benaderd met betrekking tot zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Neem voor een dergelijke aanvraag contact op met VeraSafe via dit contactformulier: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Als alternatief, kan VeraSafe benaderd worden via de volgende adressen:

Naam: Matthew Joseph
Adres: Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Czech Republic; of

Naam: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ierland.

1.3 Uw toestemming

Dit privacybeleid bevat het beleid van Cupid Media met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens tijdens het gebruik van de Website en de gerelateerde websites van Cupid Media. Woorden met hoofdletters, zoals "Persoonlijke gegevens" en "Persoonlijke gegevens Speciale Categorie", worden gedefinieerd in paragraaf 7 van dit beleid.

Door het benaderen van en het gebruik van de Website stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Door een account te registreren of in te loggen als een lid op de Website of een gerelateerde Website, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor onze verzameling en gebruik van uw Persoonlijke Gegevens intrekken of door de relevante Website of verwante website niet langer te gebruiken. Als u een lid bent die een account heeft gemaakt, kunt u uw toestemming voor onze verzameling en gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën intrekken door uw account niet langer te gebruiken en een verzoek in te dienen om uw account op te schorten of te verwijderen. Verzoeken om opschorting of verwijdering kunnen worden gedaan via uw account of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2 van dit beleid. Houd er rekening mee dat, om Persoonlijke Gegevens of Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën die we al van u hebben verzameld te wissen, een verzoek moet worden gedaan volgens het proces dat is beschreven in paragraaf 5.6 van dit Privacybeleid.

2. Anonimiteit

Vanwege de aard van de door Cupid Media geleverde Diensten, is het voor ons onpraktisch om met u om te gaan zonder uw volledige naam te kennen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, dient u waarheidsgetrouwe en juiste informatie te gebruiken en heeft u geen mogelijkheid om een pseudoniem te gebruiken.

3. Het verzamelen van gegevens

3.1 Alle gebruikers

Wanneer gebruikers (inclusief gebruikers die geen lid zijn) de Website bezoeken, registreren onze servers automatisch statistische gegevens over uw gebruik van de Website, zoals:

(a) soort en type van de gebruikte browser;
(b) de verwijzende URL;
(c) het IP-adres;
(d) het aantal en het type bekeken pagina's;
(e) de datum en tijd van het bezoeken; en
(f) de exit URL.

Deze informatie, die we over u verzamelen, bevat geen Persoonsgegevens en is in elk geval anoniem. We koppelen de anonieme informatie niet aan andere Persoonlijke Gegevens tenzij u zich heeft geregistreerd als lid of bent aangemeld als lid op het moment van gebruik. Als u zich niet op de Website heeft geïdentificeerd, bijvoorbeeld door u te registreren als lid of u aan te melden als lid, koppelen wij geen persoonlijk record van uw gebruik van onze website aan u.

3.2 Leden

Tijdens uw registratie als lid verzamelen wij informatie over u om u de volledige voordelen van het lidmaatschap te bieden. Wij verzamelen niet-identificerende informatie en Persoonlijke Gegevens van u rechtstreeks wanneer u zich voor het eerst registreert, en ook van tijd tot tijd daarna als u ons aanvullende informatie verstrekt.

Persoonlijke Gegevens die door Cupid Media kunnen worden verzameld, omvatten:

(a) Uw volledige naam;
(b) Uw emailadres;
(c) Uw woonadres;
(d) Uw telefoonnummer;
(e) Een foto van u;
(f) Uw leeftijd;
(g) Uw beroep;
(h) Een beschrijving van uw voorkomen;
(i) Uw creditcard en factuuradres gegevens (indien door u opgegeven).

Informatie die we ook kunnen verzamelen en die kunnen worden beschouwd als Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën , omvat, zonder beperking:

(a) Uw ras of etnische afkomst;
(b) Uw politieke inzichten;
(c) Uw religieuze overtuigingen of voorkeuren;
(d) Uw filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap;
(e) Uw gezondheid;
(f) Uw seksuele voorkeuren, gebruiken of oriëntatie;
(g) Uw strafregister (als u inwoner bent van de VS).

Door het benaderen van en het gebruik van de Website stemt u expliciet in met het verzamelen en gebruiken van uw Gegevens van Speciale Categorieën in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

3.3 Cookies en andere volgtechnologieën

Om uw ervaring op onze Website te verbeteren, kunnen we cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken, zoals pixeltags, webbakens, apparaat-ID's of advertentie-ID's.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat, als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze Website kunt benutten.

Onze Website gebruikt cookies en andere volgtechnologieën om Google Analytics te ondersteunen voor:

(a) Google Marketing Platform-integraties;
(b) Demografische en interesse rapportage;
(c) Display Advertising inclusief Remarketing en Google Display Netwerk Impression Reporting om onze diensten online te adverteren;
(d) Het optimaliseren en personaliseren van advertentieservices op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website;
(e) Het melden van het gebruik van advertentiediensten en interacties met advertentievertoningen en hoe deze gerelateerd zijn aan bezoeken aan onze site.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die gegevens over websiteverkeer verzendt naar Google-servers in de Verenigde Staten. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers of koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens in het bezit van Google. We gebruiken rapporten van Google Analytics om ons inzicht te geven in het websiteverkeer en het gebruik van onze webpagina's.

U kunt Google Analytics voor advertentievertoningen aanpassen of uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen voor uw Google-account.

Cookies en andere trackingtechnologieën kunnen ook worden gebruikt om analyses door derden te ondersteunen.

3.4 Derden partijen en sociale media

We kunnen externe partijen, waaronder geautoriseerde serviceproviders, reclamebedrijven, platforms voor gegevensbeheer en advertentienetwerken, toestaan advertenties op onze sites weer te geven. Deze bedrijven kunnen trackingtechnologieën (zoals cookies, pixeltags, webbakens, apparaat-ID's of advertentie-ID's) gebruiken om informatie te verzamelen over gebruikers die hun advertenties bekijken of ermee omgaan. Alle informatie die deze Derden verzamelen via cookies is volledig anoniem en is niet identificeerbaar.

Deze derde partijen kunnen ondermeer zijn, maar zijn niet beperkt tot: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, Twitter, Urban Airship, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

U kunt het gebruik van gegevensverzameling door derden weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren of door uw profiel uit te schakelen.

Op onze website zijn een aantal plaatsen waar u toegang kunt krijgen tot websites van derden die niet werken onder dit privacybeleid en die wij niet controleren. Dergelijke websites van derden kunnen informatie over u verzamelen, inclusief Persoonlijke Gegevens. We raden u aan de privacyverklaringen van alle door u bezochte websites van derden te raadplegen.

Cupid Media maakt ook gebruik van interfaces met sociale mediasites zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo en anderen. Als u ervoor kiest om informatie van deze website te "liken" of te "delen" via deze diensten, dient u het privacybeleid van die service te bekijken. Als u lid bent van een sociale mediasite, kunnen de interfaces het de sociale mediasite mogelijk maken om uw bezoeken aan deze site te verbinden met andere Persoonlijke Gegevens.

3.5 Promoties voor u

Om onze producten en diensten aan u te kunnen promoten, kunnen we een hashcode van uw e-mailadres (en geen andere Persoonlijke Gegevens) verstrekken aan derden, zoals Facebook, om onze advertenties beter op u te richten door producten zoals Facebook's aangepaste doelgroepen te gebruiken .

Een hashcodering van uw emailadres is alleen bedoeld om onze goederen en diensten aan u te promoten en zal door die derde partij niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De hashcodering van uw emailadres zal niet worden gebruikt om u of uw e-mailadres te identificeren, en er zal door ons aan die derde geen verdere informatie over u worden verstrekt.

4. Doel van het verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken van Persoonlijke Gegevens

4.1 Vergaren van u alleen

Waar het redelijk of praktisch is om dit te doen, zullen wij ernaar streven om alleen Persoonlijke Gegevens over u, door uzelf opgegeven, te verzamelen.

4.2 Doel van het verzamelen van Persoonlijke Gegevens

We zullen alleen Persoonlijke Gegevens verzamelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor:

(a) het ons in staat te stellen om uw aanvraag voor lidmaatschap te verwerken en ons in staat te stellen om Diensten aan u te leveren (inclusief het creëren van uw openbaar zichtbare profiel, leden toe te staan naar geschikte andere leden te zoeken en mechanismen voor communicatie tussen leden aan te bieden);
(b) onze interne onderzoeks- en statistische doeleinden (inclusief marktsegmentatie en analyse van klantwaarde);
(c) het ons in staat stellen om u andere informatie of materiaal door te sturen waarvan wij denken dat dat voor u van belang kan zijn;
(d) een betalingsverwerker in te stellen om de betaling van abonnementskosten te verwerken;
(e) elk ander doel zoals gespecificeerd in onze Website Gebruiksvoorwaarden

(Het "Primaire Doel").

4.3 Opslaan van Persoonlijke Gegevens

We zullen noodzakelijke redelijke stappen ondernemen om Persoonlijke Gegevens te beschermen die we verkrijgen tegen:

(a) misbruik, verstoring en verlies; en
(b) ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking ervan.

In het onwaarschijnlijke geval dat er sprake is van een ernstig datalek dat mogelijk resulteert in een risico voor uw rechten en vrijheden, zullen wij zonder uitstel onmiddellijk de betreffende toezichthoudende autoriteiten op de hoogte brengen. Als er een hoog risico bestaat dat een ernstig datalek invloed heeft op uw rechten en vrijheden, zullen we ook u onverwijld op de hoogte brengen van een dergelijke inbreuk.

4.4 Vernietiging van Persoonlijke Gegevens

We zullen uw informatie alleen bewaren zolang we die nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden en zoals is toegestaan voor toepasselijke wettelijke voorschriften. Indien:

(a) we persoonlijke gegevens over u hebben; en
(b) we die persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor enig doel waarvoor de informatie door ons kan worden verwerkt of openbaar gemaakt op grond van dit beleid, de GDPR of Privacy Act 1988 (Cth) of andere toepasselijke wetgeving; en
(c) we niet verplicht zijn, door of krachtens een wet van de Europese Unie, een Australische wet, dit beleid, ander toepasselijk recht of een rechterlijke uitspraak, om de informatie te behouden,

zullen we in dergelijke omstandigheden alle redelijke stappen ondernemen om die informatie te wissen of om ervoor te zorgen dat die informatie niet meer kan worden geïdentificeerd. Indien bepaalde informatie aan derden is verstrekt in overeenstemming met dit Privacybeleid, is het bewaren van die informatie onderworpen aan het beleid van de relevante derde partij.

4.5 Gebruik en openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens

We zullen Persoonlijke Gegevens alleen voor het Primaire Doel gebruiken of openbaar maken waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Het gebruik van Persoonlijke Gegevens voor het Primaire Doel omvat het gebruik van Persoonlijke Gegevens in geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

We zullen Persoonlijke Gegevens over u alleen gebruiken of openbaar maken voor een ander doel dan het Primaire Doel (het "Secundaire Doel"), waarbij het volgende van toepassing is:

(a) het Secundaire Doel is gerelateerd aan het Primaire Doel en, als die Persoonlijke Gegevens Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën zijn, is het Secundaire Doel direct gerelateerd aan het Primaire Doel; en
(b) u in redelijkheid van ons kunt verwachten dat we de Persoonlijke Gegevens voor het Secundaire Doel gebruiken of openbaar maken; of
(c) U heeft ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking voor het Secundaire Doel; of
(d) het gebruik of de openbaarmaking van de Persoonlijke Gegevens is vereist of toegestaan op grond van de AVG, een Australische wet, ander toepasselijk recht of een gerechtelijke uitspraak.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor de Primaire en Secundaire Doeleinden intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2 van dit beleid. Dit kan echter uw mogelijkheid om de Website en Cupid Media-diensten te gebruiken beïnvloeden of beperken.

4.6 Openbaarmaking aan ontvangers van andere landen en internationale organisaties

Alle profielinformatie die u ons heeft verstrekt, kan openbaar worden weergegeven op uw profiel, ongeacht de locatie van de bekijker. Door een profiel aan te maken, erkent u dat buitenlandse ontvangers uw profiel kunnen zien.

Om klantenondersteuning te kunnen bieden, backofficefuncties uit te voeren, taken voor fraudepreventie uit te voeren of diensten aan u te verlenen, kunnen we waar nodig ons personeel of onze leveranciers (die mogelijk gelokaliseerd zijn of waarvan de bronnen anders dan uw land zijn) toegang tot uw profielinformatie, factureringsinformatie of andere Persoonlijke Gegevens geven die u ons heeft verstrekt.

We hebben diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. Echter, zoals bij elke overdracht van gegevens, bestaan er nog steeds risico's van datalekken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen aan andere landen en internationale organisaties, die niet zijn onderworpen aan een adequaatheidsbesluit door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dergelijke overdrachten zijn helaas noodzakelijk om onze verplichtingen uit de Cupid Media Website Gebruiksvoorwaarden na te komen.

Door uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Gegevens van Speciale Categorieën aan ons te verstrekken, stemt u expliciet in met de internationale overdracht en verwerking van dergelijke gegevens in overeenstemming met dit beleid, in volledige en geïnformeerde kennis van de risico's die aan dergelijke overdrachten en verwerking zijn verbonden.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2 van dit beleid. Dit kan echter uw mogelijkheid om de Website en Cupid Media-Diensten te gebruiken beïnvloeden of beperken.

In alle andere omstandigheden zullen we alleen Persoonlijke Gegevens bekendmaken aan een ontvanger van een ander land of een internationale organisatie als openbaarmaking van die informatie vereist is of toegestaan wordt door of krachtens een EU-wet, een Australische wet, ander toepasselijk recht of een gerechtelijke uitspraak.

4.7 Ongevraagde informatie

Als we Persoonlijke Gegevens verzamelen die we niet hebben gezocht of gevraagd, en als we bepalen dat we anderszins toestemming hebben om die informatie te verzamelen in overeenstemming met de AVG, de Privacy Act 1988 (Cth) of andere toepasselijke wetgeving, zal die informatie worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Als we echter vaststellen dat het verzamelen van uw Persoonlijke Gegevens niet is toegestaan onder de voorwaarden van de AVG, de Privacy Act 1988 (Cth) of andere toepasselijke wetgeving, dan zullen we die informatie zo snel als praktisch haalbaar is vernietigen of de-identificeren, waar het wettig en redelijk is om dit te doen.

4.8 Niet-vertrouwelijke informatie

Alle opgeslagen en verkregen materiaal of informatie verstrekt door u, met uitzondering van Persoonlijke Gegevens (waarvan het gebruik wordt beheerst door dit Privacybeleid), zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en we kunnen dergelijk materiaal of deze informatie zonder enige beperking gebruiken. Cupid Media gebruikt met name dergelijk materiaal of informatie (inclusief profielinformatie, foto's, video- of audio-opnamen) die u aan ons heeft verstrekt om uw profiel te kopiëren naar een andere relevante datingsite die eigendom is van en wordt beheerd door Cupid Media. Al dergelijk materiaal of door u verstrekte informatie zal beschikbaar worden gesteld voor andere leden of gebruikers van de Website om te lezen en/of te bekijken.

4.9 Communicatie

We behouden ons het recht voor om elektronische post naar u te sturen met betrekking tot aanbevolen matches, waarschuwingsmeldingen van activiteiten zoals interesse waarschuwingen of berichtmeldingen, promotieaanbiedingen of wijzigingen/of aanvullingen op onze diensten of producten en services van onze aangesloten bedrijven. Indien u lid bent kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren en aanpassen met behulp van de instellingen op de pagina "Notificaties" om aan te passen welk type e-mailcommunicatie u wenst of niet wenst te ontvangen.

5. Toegang, correctie en overdraagbaarheid

5.1 Toegang tot Persoonlijke Gegevens

Wij zullen u op verzoek toegang verlenen tot uw Persoonlijke Gegevens die door ons in relatie tot u worden bewaard, behalve in geval dat:

(a) toegang verlenen onwettig zou zijn; of
(b) het weigeren van toegang is vereist of toegestaan door of krachtens een wet van de Europese Unie, een Australische wet, ander toepasselijk recht of een rechterlijk bevel.

5.2 Toegangsverzoek

Om toegang te vragen tot uw Persoonlijke Gegevens waarover wij beschikken, dient u contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2. Na uw verzoek zullen wij binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen één (1) maand na de datum van ontvangst van uw verzoek contact met u opnemen. We zullen u de gevraagde Persoonlijke Gegevens verstrekken of u op de hoogte stellen wanneer wij u de Persoonlijke Gegevens zullen of kunnen verstrekken. In ieder geval zullen de gevraagde Persoonsgegevens binnen een maand na ontvangst van Uw verzoek worden verstrekt, tenzij we besluiten om u geen toegang te verlenen tot de Persoonlijke Gegevens. Waar we hebben beslist om u geen toegang tot de Persoonlijke Gegevens te geven, zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen voor onze beslissing.

5.3 Dataportabiliteit

Voor zover dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen en u een verzoek aan ons heeft verzonden via de contactgegevens in paragraaf 1.2:

(a) omdat we een geautomatiseerd middel gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag, zullen wij u de Persoonlijke Gegevens verstrekken die we hebben verzameld in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.
(b) na ontvangst van uw verzoek zullen wij, indien technisch mogelijk, uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks aan een andere gegevenshouder doorgeven.

5.4 Commercieel gevoelige informatie

Wanneer het verstrekken van toegang tot uw Persoonlijke Gegevens evaluatieve informatie bevat die door ons is gegenereerd in verband met een commercieel gevoelig besluitvormingsproces, zullen wij u uitleg geven over die commercieel gevoelige beslissing in plaats van directe toegang tot die Persoonlijke Gegevens.

5.5 Gebruik van tussenpersonen

Waar we niet verplicht zijn om u toegang te verlenen tot de Persoonlijke Gegevens, zullen wij, als het redelijk is om dit te doen, overwegen of het gebruik van wederzijds overeengekomen tussenpersonen voldoende toegang zouden toestaan om aan onze respectievelijke behoeften te voldoen.

5.6 Corrigeren en wissen van Persoonlijke Gegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt juist is en om uw persoonlijke gegevens waar nodig bij te werken.

Als u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om zelf de Persoonlijke Gegevens die door ons worden bewaard, te corrigeren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 1.2 en wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren.

Als we ervoor kiezen om uw gegevens niet te corrigeren, zullen we u binnen één maand informeren over de reden van onze weigering en over de mogelijkheden die voor u beschikbaar zijn om bezwaar te maken tegen onze weigering.

Als wij persoonlijke gegevens over u corrigeren of wissen die we eerder aan een andere entiteit hebben bekendgemaakt, zullen we in die omstandigheden redelijke stappen ondernemen om die melding te doen, tenzij het niet praktisch of onwettig is om dit te doen.

Als u wenst dat uw Persoonlijke Gegevens worden gewist, gelieve u uw verzoek aan ons te richten met behulp van de contactgegevens in paragraaf 1.2. De enige omstandigheden waarin we geen redelijke maatregelen zullen treffen om uw Persoonlijke Gegevens te wissen, zijn die waar we ze moeten behouden in overeenstemming met een andere bepaling van dit privacybeleid, de GDPR of om enige andere juridische reden. Het verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens zal echter ook resulteren in de verwijdering van uw Cupid Media-account, wat betekent dat u geen toegang meer heeft tot onze Diensten.

5.7 Weigering om te corrigeren of te wissen

Als we u op enig moment toegang tot uw Persoonlijke Gegevens weigeren, of weigeren om uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren of te wissen, zullen wij u de redenen voor een dergelijke weigering geven.

5.8 Beperking van verwerking

U kunt verzoeken dat wij de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze verwerken of beperken. Als er gegronde redenen voor beperking zijn, zullen we alleen uw persoonlijke gegevens verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims tegen ons; of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

5.9 Kosten

Toegang tot, het wissen en rectificatie van uw Persoonlijke Gegevens, inclusief alle communicatie die daarmee verband houdt, zal in het algemeen kosteloos worden gedaan. Als uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig van aard zijn (met name vanwege herhalingen), kunnen wij ervoor kiezen u een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie, of het nemen van de gevraagde actie. Als uw verzoeken kennelijk ongegrond of overdreven van aard zijn, kunnen wij uw verzoek ook weigeren.

5.10 Specifieke bezwaarrechten

Als het voor ons noodzakelijk wordt om uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming te verwerken om redenen van:

(a) het uitvoeren van een taak in het algemeen belang;
(b) de uitoefening van een officieel recht dat aan ons is toevertrouwd; of
(c) waar dit in ons legitieme belang is of de legitieme belangen van een derde partij om dit te doen;

Heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik.

Als u bezwaar heeft tegen bepaald gebruik van uw Persoonlijke Gegevens, zullen wij ervan afzien uw Persoonlijke Gegevens te verwerken tenzij er dwingende legitieme redenen bestaan voor de verwerking die anders uw belangen, rechten en vrijheden zouden kunnen schenden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als we uw Persoonlijke Gegevens hebben verzameld in overeenstemming met dit privacybeleid en ervoor hebben gekozen om dergelijke Persoonlijke Gegevens te gebruiken voor direct marketing (waarvoor u toestemming geeft), heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Na ontvangst van een bezwaar zullen wij, zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, stoppen met het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor doeleinden van direct marketing.

6. Klachten

6.1 Een klacht indienen

Als u van mening bent dat wij uw Persoonlijke Gegevens hebben gebruikt of bekendgemaakt op een manier die in strijd is met dit beleid of anderszins een toepasselijke wet overtreedt, dan dient u ons te emailen op privacy@cupidmedia.com. Indien u in de Europese Unie bent gevestigd en een klacht heeft over uw Persoonlijke Gegevens, kunt u ook contact opnemen met onze Europese vertegenwoordiger VeraSafe via de contactgegevens in paragraaf 1.2 van dit privacybeleid.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. Als u niet zeker weet wie uw relevante toezichthoudende autoriteit is of kan zijn, neem dan contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

6.2 Onze reactie

Binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de maatregelen die wij voorstellen in verband met uw klacht en zullen wij u voorzien van details over welke verdere actie u kunt ondernemen als u niet tevreden bent met onze reactie.

7. Definities

"Verzamelen of Vergaren" betekent de verwerving van uw Persoonlijke Gegevens.

"General Data Protection Regulation" en "GDPR" betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Ook AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) in het Nederlands.

"Internationale Organisatie" betekent een organisatie en haar ondergeschikte organen die onder internationaal publiekrecht vallen, of enige andere instantie die is opgericht door of op basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

"Ander land" betekent een land dat geen deel uit maakt van de Europese Unie.

"Persoonlijke Gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon en omvat een Speciale categorie Persoonlijke gegevens.

"Verwerking" betekent elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door transmissie, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

"Doelen" betekent de Primaire en Secondaire doelen.

"Speciale categorie Persoonlijke gegevens" betekent persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, strafregistervermeldingen, genetische en biometrische gegevens bevatten voor het identificeren van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of seksuele oriëntatie.

"Derde of Derde partij" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een lichaam die niet de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen is die onder de directe autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

"Betrokken Website" betekent elke andere website die eigendom is van en beheerd wordt door Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564.

"U of uw" betekent de individueel waarvan we informatie vergaren.