DominicanCupid Gemeenschapsregels

DominicanCupid is er trots op dat u een veilige online dating ervaring geboden wordt. We moedigen leden aan respectvol en bedachtzaam te zijn naar elkaar als ze met elkaar communiceren en van onze diensten gebruik maken.

Deze Gemeenschapsregels dienen te worden gebruikt naast onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien u iemand ziet die deze Gemeenschapsregels overtreedt, rapporteer die onmiddellijk bij ons. De gevolgen voor het overtreden van deze Gemeenschapsregels variëren naargelang de ernst van de overtreding en het gedrag van het lid in het verleden. Een ernstige overtreding van onze Gemeenschapsregels kan blokkering van het betreffende account betekenen en/of volledige verbanning voor toekomstig gebruik van onze diensten.

Onze Gemeenschapsregels betreffen:

Profielinhoud en gebruik ervan

Bevoegdheid

U dient tenminste 18 jaar oud te zijn om u aan te kunnen melden voor onze diensten.

Profiel-accuraatheid

We moedigen leden aan om accurate informatie over zichzelf te geven. U mag zich niet voor een ander uitgeven, uw leeftijd of huwelijkse staat verkeerd weergeven, of informatie in uw profiel opnemen die, in welk opzicht dan ook, verkeerd of misleidend is.

Profielinformatie

Uw profiel (inclusief uw naam, profielkop en profieltekst) mag geen offensieve, haatdragende, obscene, illegale of onfatsoenlijke inhoud bevatten. Uw profielinhoud mag geen inhoud bevatten die terrorisme propagandeert, politieke discussie bevat, geweld bepleit of zelfverminking aanmoedigt.

Uniek Profiel

U mag geen meerdere accounts aanmaken. U bent toegestaan 1 uniek profiel te hebben per website die wij beheren. Dubbele accounts worden verwijderd.

Profieldoel

Uw profiel dient gebruikt te worden voor echte dating- of relatiezoekdoelen. Profielen die niet gebruikt worden voor dating- of relatiezoekdoelen zullen worden verwijderd. U mag zich op uw profiel nimmer inlaten om geld, cadeaus of waardevolle voorwerpen te vragen. We staan geen profielen toe die gebruikt worden of dienen voor ‘suikeroom’ (mainteneur), bruidsschatten of vergelijkbare doelen. Op een aantal websites mogen we geen profielen toestaan die gebruikt worden voor het zoeken naar huwelijk om te voldoen aan de wettelijke bepalingen in bepaalde rechtsgebieden.

Profieleigenaar

Uw profiel mag enkel en alleen door u worden gemaakt en gebruikt, u mag nimmer toegang tot uw account verkopen of op andere wijze toegang geven tot uw account aan derden.

Profielfoto's

Foto's, die u uploadt, moeten accuraat zijn en niet belastend op welke wijze dan ook. De foto's die u gebruikt moeten van u zijn.

U kunt geen foto's gebruiken die:

Overtreding van elk van deze voorwaarden kan inhouden dat uw foto wordt afgekerd. In sommige gevallen kan het resulteren in het verwijderen van uw account.

Communicatie

Communicatie met klantenondersteuning

Als u contact heeft met onze medewerkers van klantenondersteuning dient u zich nimmer beledigend te gedragen, obscene taal te gebruiken, schennend, offensief, pestend of racistisch te zijn.

Indien u zich offensief gedraagt hebben we het recht uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

Communicatie met andere leden

Als u met andere leden communiceert zij het online of elders, mag u nimmer beledigend, obsceen, schennend, offensief, bedreigend, pestend of racistisch zijn. U mag nimmer ongevraagd berichten sturen die een seksuele aard hebben. U mag geen berichten sturen die terrorisme voorstaat, geweld aanhangt of zelfverminking propagandeert. U mag nimmer prostitutie uitlokken of aanbieden of zich bezig houden met mensensmokkel. U mag geen groite ongevraagde aantallen email versturen, noch bepaalde diensten of produkten aanbieden of berichten sturen waarin links naar externe websites staan met als doel bepaalde produkten of diensten te promoten. Dit betreft tevens zakenpromotie, non-profit organisaties of om het even welke andere associatie.

We kunnen dergelijke communicatie gerelateerd aan illegale activiteiten melden bij de betreffende overheid

Pesterij

U mag de diensten niet gebruiken om u in te laten met elke vorm van pesterij of offensief gedrag, inclusief, maar niet beperkt tot, het verspreiden van seksueel en/of racistisch getinte uitingen, beledigingen, bedreigingen, vulgaire, obscene, pestende, lasterlijke, belastende, smaadbrengende of verwerpelijk materiaal in welke vorm dan ook. U mag niet herhaaldelijk contact opnemen met iemand die u geblokkeerd heeft of u te kennen heeft gegeven niet langer met u wenst te communiceren. U mag geen dubbele account aanmaken met de bedoeling om andere leden lastig te vallen of te pesten.

Geen communicatie met minderjarigen

Iedereen die zich aanmeldt en/of onze diensten gebruikt dient minimaal 18 jaar oud te zijn. We hebben een aantal aanvullende bepalingen ingesteld om minderjarigen te beschermen.

U mag zich niet inlaten met elke vorm van onfatsoenlijke communicatie, of seksueel georienteerde communicatie met een minderjarige. Dit houdt ook in minderjarige vrienden, familie of bekenden van mensen die volwassen zijn en leden zijn van deze website. U mag deze website niet gebruiken om met minderjarigen te communiceren noch om personen te vinden die minderjarig zijn met als doel een vriendschap, relatie of ongepaste interactie met die minderjarige aan te gaan.

We zullen nioet nalaten om details van dergelijke illegale of ongepaste communicaties of ongepast gedrag jegens minderjarigen te melden aan de betreffende overheid.

Accountveiligheid

Leden die de veiligheidsvoorschriften niet goed opvolgen brengen andere leden in gevaar voor zwendel en moedigen foutief gedrag aan aan andere leden. U dien uw account te allen tijde op een veilge en zekere manier te gebruiken . En dat houdt ook in door deze gemeenschapsregels na te leven.

Geld sturen

U dient nimmer geld te sturen of financiele informatie te verstrekken aan een andere persoon waarmee u communiceert of heeft ontmoet via onze diensten.

Indien iemand probeert geld van u te krijgen of om uw financiele informatie vraagt dient u die persoon onmiddellijk aan ons te rapporteren.

Verzoeken

U mag de diensten niet gebruiken voor het verspreiden, promoten of anderszins publiceren van materiaal dat een verzoek om geld, reclame of een verzoek om goederen bevat. Als u dit doet, wordt uw account beëindigd.

Websiteveiligheid en toegang

U mag nimmer uw wachtwoord aan anderen geven of iemand toegand geven tot uw account, of iets anders doen dat uw account in gevaar kan brengen.

U mag geen materiaal plaatsen of doorsturen dat virussen of andere computercode bevat, of bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de functionaliteit or werking van andere computersoftware of hardware kan beperken of vernietigen.

U mag geen niet-menselijke of geautomatiseerde systemen gebruiken om in te loggen of de diensten te gebruiken.

Niet actieve accouns

Regelmatig beëindigen we slapende of niet actieve accounts. Verzeker u ervan om regelamatig in te loggen om er zeker van te zijn dat uw account actief blijft en niet beëindigd wordt.

Misbruik melden of schending van de gemeenschapsregels

U kunt misbruik of een schending van de gemeenschapsregels melden door het contactformulier in te vullen. U kunt een lid ook rapporteren dirtect vanaf hun profielpagina of bericht. Kijk a.u.b. op onze online helppagina voor meer details om misbruik te kunnen rapporteren.

Wanneer u een ander lid rapporteert geef dan zoveel mogelijk informatie en bewijsmateriaal als mogelijk is.

Aanvullende informatie om veilig te blijven

Voor meer informatie over veilig daten kijkt u a.u.b. op de volgende website http://www.onlinedatingsafetytips.com.

Kijk a.u.b. op onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid voor verdere informatie, voorwaarden en bepalingen.